ĐQĐiên Quẩn

Việc đầu tiên khi vào Network chủ kênh người Việt đã làm điều này !

Kênh các anh tuy là content 100% nhưng khi tham gia Network Youtube thì hầu như các chủ kênh đều làm việc này trước tiên, không thì đừng hòng ... tồn tại nhé.

Đúng vậy không hiểu vì sau từ trước đến giờ cứ Tham gia Net kênh lại được ưu đãi đó là " Chặn ngay quốc gia Việt Nam. Vì thế như trong hình này Video đều hiện" Không khả dụng" đối với Quốc gia Việt Nam . Lý Do là sao Nhỉ ?
reup youtube 2018

Ủa chắc là vì $ không cao đây mà ? Hay lý do gì đố các bạn biết ?

Xem nhiều tuần qua